ul. Armii Ludowej 1
26-600 Radom
tel./fax (+48) 048 366 29 96
e-mail: szkola@zssih.radom.pl
http://www.zssih.radom.pl